KVALITET OG SERVICE

Utskrift
Kvalitet     +     Effektivitet     +     Miljø

Sommerbemanning

Utskrift

Vi har for tiden redussert bemanning som følge av ferieavvikling. Dette påvirker omløpshastigheten.

Copyright 2011 Lakkservice AS - Konstruert av Sarpsborg Data AS